0

Brændeovne med vandtank

En brændeovn med vandtank også kaldt ´´ gris ´´ giver en stor besparelsevarmeregningen. Et rigtig godt supplement til jordvarme, solvarme og centralvarme.

VI HAR FÅET NY OG BEDRE LEVERANDØR :
Se vor nye udvalg på:
www.braendeovne-vandtank.dk

Brændeovne med vandtank, et elegant og effektivt møbel.
En brændeovn med vandtank skal opfylde mange formål. Den skal give god varme i huset, den skal se flot ud og give en besparelsevarmeregningen, samt en miljørigtig forbrænding. Og så skal den sprede hygge og varme på kolde dage.

Du får det hele i en brændeovn fra sten-design. Det er top design og kvalitet, hvor der er kræset for hver eneste detalje. Både dem du kan se udenpå – og dem der sikrer en god forbrænding indvendig.

Brændeovne med vandtank "gris", idel til solvarme, jordvarme og centralvarme

Brændeovne med vandtank, også kaldt gris, der tilsluttes et solvarme,  jordvarme,  anlæg eller centralvarmeanlæg, giver en effektiv og miljøvenlig besparelse på varmeregningen.

Brændeovnens virkningsgrad

Gevinsten ved et systemet med en høj virkningsgrad er en bedre udnyttelse af brændslet, større besparelse på varmeregningen, ligesom udslippet af røgens skadestoffer til omgivelserne, reduceres til et minimum.
Rent styringsmæssigt er der ikke forskel på om man fyrer op i en brændeovn med vandtank eller en almindelig brændeovn.

Vandtankens virkningsgrad

Det er muligt selv at ændre på fordelingen af den varme der tilføres direkte til rum opvarmning og den varme mængde der tilføres varmtvandsbeholderen. Forestiller man sig et anlæg med kun en radiator, vil det vand som kommer retur til brændeovnen hurtigt blive varmt, og ovnen har derved ikke mulighed for at afgive ret meget energi til centralvarmeanlægget. Tilslutter man så ”100” radiatorer til anlægget, vil det vand som kommer retur til ovnen være ”koldt” og derved kan det optage en større mængde energi. Det betyder så også, at det er en fordel at vandet i centralvarmeanlægget pumpes gennem en varmtvandsbeholderen, så en større del af varmen fra ovnen, afsættes i de rum man ønsker.
Et sådant anlæg er meget energibesparende.

Tilslutning

Det anbefales at installer en varmtvandsbeholder. En brændeovn med vandtank kan tilsluttes hvor som helst på det eksisterende centralvarmeanlæg, hvor den kan hæve vandtemperaturen op til 80º-85º. Men det er bedst at tilslutte den så tæt på varmtvandsbeholderen som muligt. For at få så meget varmt vand som muligt gennem varmtvandsbeholderen. Det har den fordel, at når ilden i brændeovnen er gået ud, vil vandet i centralvarmeanlægget blive opvarmet af varmtvandsbeholderen, så man på den måde har varme på i længere tid.

Godkendelse ved montering.
Vore brændeovne med vandtank er ce-mærket og godkendt efter miljøministeriets nye krav i bekendtgørelse nr. 1432 af 11-12-2007 vedr. regulering af luftforurening.
Ved levering medfølger der dansk attest til underskrift ved godkendelse af skorstensfejer.

Åben eller lukket anlæg

Mange lider stadig af denne opfattelse at en brændeovn med vandtank ikke må tilsluttes et anlæg med en lukket ekspansion. MEN med bygningsreglement af 2008 kom der i kapitel 8 (installationer) denne ændring i paragraf 8.5.1.3 stk. 3: vandbeholdere i pejse og brændeovne må ikke sluttes til lukkede centralvarmeanlæg. Dette gælder dog IKKE hvis hver kedel(varmeafgivende enhed) forsynes med en sikkerhedsventil.

Vore brændeovne med vandtank kan både installeres med åben og lukket ekspansion. Varmen ledes direkte til et centralvarme anlæg og giver mulighed for opvarmning af et tilstødende rum, det varme brugsvand eller bare giver et supplement til centralvarmen. Man skal være opmærksom på, at en brændeovn med vandtank ikke er en centralkedel, men ”kun” en supplements ovn, der vil blive en rigtig god investering, når den bliver benyttet rigtigt og sidst men ikke mindst, når den bliver installeret efter Stens designs vejledninger.

Effekt på din brændeovn

Brændeovnes effekt bliver målt som en KW-værdi. KW er udtryk for den mængde varme, som ovnen afgiver. Tommelfingerreglen er, at 1 kW kan opvarme et rum på 10-30 kvadratmeter med normal loftshøjde alt efter husets isolering. Værdien "KW ved afprøvning" fortæller om den effekt, ovnen er godkendt efter ved den standardiserede EN-afprøvning. Brændeovnen må ikke have for stor ydelse. Regn med, at 1 kW opvarmer 10-20 m2 - nogle gange helt op til 30 m2. Det betyder, at en ovn på 5 kW nemt opvarmer et rum op til 100 m2. 

Fyr rigtigt i din brændeovn: Rygestop-guide for brændeovne